GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

13.01.2017Zombie, Chiny i 300 hut

Branża złomowa podobnie jak przemysł stalowy czy hutniczy podlega wpływom wielu czynników. Jednym z takich bodźców są działania  takich mocarstw jak choćby Chiny.

Jak podaje brytyjski oddział Agencji Reutersa chińskie media oficjalnie poinformowały, że w 2017 r. planuje się obniżyć produkcję stali w tamtejszych hutach. Rządowy plan Chin zakłada także inne formy redukcji w sektorze stalowym.

Władze w Pekinie pragną tym samym nie tylko zredukować funkcjonujący tam potencjał produkcyjny, lecz także faktycznie zmniejszyć wytop stali o ok. 6 mln ton. Warto przy tym zauważyć, że w 2016 r. ograniczono już produkcją o 45 mln ton.

huta

Plan ten zakłada również eliminację 300 przedsiębiorstw z branży stalowej nazywanych hutami zombie. To przedsiębiorstwa funkcjonujące wbrew realiom i rzeczywistości rynków. Przykładem może być nieprzestrzeganie norm środowiskowych (ochrony środowiska) czy niespotykane nigdzie indziej koszty produkcji.

Dodatkowo wspomina się także w przekazach medialnych o planowanych ograniczeniach w wydobyciu węgla na poziomie 24,7 mln ton.