GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

Nasze usługi

Green Metals Poland w oparciu o swój potencjał logistyczny i sprzętowy, może również świadczyć usługi w obszarze związanym ze złomem lub szerzej z gospodarką odpadami.