GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

Misja

Idea przyświecająca powstaniu wszystkich spółek Green Metals na świecie to stworzenie rzetelnych partnerów biznesowych w obszarze recyklingu złomu metali.

 

Środowisko = minimalizacja negatywnego wpływu obrotu złomem na środowisko:
– zasadniczy proces produkcyjny przebiegający w hali pod zadaszeniem,
– obszar operacyjny – dodatkowe uszczelnienie folią pod warstwą posadzki betonowej,
– odcieki zbierane systemem drenaży do specjalnego zbiornika i przekazywane do utylizacji,
– optymalizacja logistyki – maksymalna efektywność załadunków, preferowanie transportu kolejowego.

 

Bezpieczeństwo = stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla zatrudnionych osób oraz dostawców
– polityka „Zero wypadków”,
– ciągłe doskonalenie poziomu bezpieczeństwa,
– wdrażanie najlepszych praktyk i standardów wypracowanych w grupie TTC na świecie

 

Solidny partner biznesowy = współpraca oparta na pełnym zaufaniu
– uczciwa klasyfikacja złomu,
– rzetelne płatności bez opóźnień,
– zapewnienie profesjonalnego serwisu dostosowanego do specyficznych wymogów klienta,
– przejrzystość operacji