GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

Kim jesteśmy

Toyota Tsusho Corporation (TTC) – globalna korporacja handlowa z grupy Toyoty obecna na wszystkich kontynentach, realizuje szerokie spektrum działalności handlowej usługowej oraz operacyjnej w obrębie przemysłu, ochrony środowiska, logistyki oraz usług dla ludności.

Toyota Tsusho Europe (TTESA) – europejska spółka należąca do TTC z siedzibą w Belgii i oddziałami we Francji, Niemczech, Włoszech, Czechach, Turcji, na Węgrzech oraz w Polsce.