GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

Historia

Spółka Green Metals Poland Sp. z o.o. została zarejestrowana w 2008 roku. Powstała jako joint venture spółek należących do grupy Toyoty (TTC, TTESA).

W roku 2009 rozpoczęta została gruntowna modernizacja placu złomowego, połączona z przebudową istniejącej infrastruktury i budową nowych obiektów.

Prace zakończyły się w lipcu 2010 i spółka rozpoczęła działalność w pełnym zakresie nakreślonej dla siebie misji.