GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

12

Komisyjne niszczenie detali produkcyjnych (przy użyciu prasonożycy hydrauliczno-elektrycznej 630 ton)