GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

09.05.2019Nowy wzór Karty Przekazania Odpadu

Karta Przekazania Odpadu 2019

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór Karty Przekazania Odpadu.

Z dotychczasowo obowiązującej KPO usunięto rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczątki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na KPO – wystarczy sam podpis i data.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów do pobrania TUTAJ.

 

 

Karta Przekazania Odpadów – jak ją prawidłowo stosować i wypełniać?

Podstawowe zasady dotyczące karty przekazania odpadów zostały zawarte w ustawie o odpadach (art. 69). Przede wszystkim kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

 

Kartę przekazania odpadów trzeba wystawić w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, czyli po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Jeżeli transportującym odpady jest inny podmiot niż przejmujący musimy wystawić 3 karty przekazania odpadów. Należy pamiętać także, że posiadacz odpadów, który przejmuje odpady musi potwierdzić ich przyjęcie niezwłocznie po o otrzymaniu stosownej KPO.

 

Kartę przekazania odpadu musi wypełnić każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w momencie przekazywania odpadów innemu posiadaczowi. Prawidłowo wystawiona i podpisana Karta Przekazania Odpadu przenosi odpowiedzialność za odpad z posiadacza na przejmującego. Jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów można nie sporządzać karty przekazania odpadów.

 

Zbiorcza Karta Przekazania Odpadów

Aktualnie ustawodawca pozwala na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów. Obejmuje ona odpady o tym samym kodzie, przekazywane łącznie w okresie danego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego transportującego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. Możliwość wystawiania zbiorczej karty przekazania odpadów zostanie prawdopodobnie zlikwidowana po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących ewidencji odpadów.

Karta przekazania odpadu format DOC

Karta przekazania odpadu format PDF