GREEN METALS POLAND Sp. z o.o.

SAMODZIELNY KSIĘGOWY / SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Wałbrzych

Podstawowe obowiązki:

Nasze oczekiwania:

Oferujemy:


Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: w temacie wiadomości wpisując stanowisko

lub osobiście w naszej siedzibie w godzinach 800 – 1600:

Green Metals Poland Sp. z o.o.

Wałbrzych, ul. Długa 48


Do przesyłanych dokumentów prosimy o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Green Metals Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-309) przy ul. Długiej 48, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/476/WE)”.


Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Green Metals Poland, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Green Metals Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-309) ul. Długa 48 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również roszczenia do sądu okręgowego z tytułu naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu wpłynięcia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu wpłynięcia aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Szczegóły dotyczące rekrutacji:

Dział Kadr

Elżbieta Przystupa

+ 48 604 774 374